Program

Program Norbergs Naturskyddsförening 2017. Alla är alltid hjärtligt välkomna. Medlem eller inte, nyinflyttad eller urbefolkning, ung eller gammal

Kom ihåg att besöka ängen och naturreservaten runt Norberg. Runt midsommar blommar brudsporrarna på ängen, -en av många fina upplevelser inom räckhåll.

När Vad Var … Kontaktperson:
Tisdag 14 februari Fräsch på riktigt. En workshop där du gör egna hudvårdsprodukter. Detta ingår i hälsoveckan. Lärcenter i fd Folkets Hus kl 14-16 Marit Hichens-Bergström
Söndag 19 februari Föreningsmässa. Vi deltar och visar upp oss. Inneskådning och kanske någon annan aktivitet. Centralskolan kl. 13-16 Marit Hichens-Bergström / Hans Nygren
Onsdag 15 mars Årsmöte. i f.d. Folkets Hus
Vi bjuder på fika och filmen Demain (Imorgon) i biografen efter årsmötet.
Teaterbiografen I fd Folkets Hus kl. 18:00 Torbjörn Jansson / Anders Lindquist
Torsdag 23 mars Uggelkväll. Vi far runt och lyssnar efter uggelaktivitet. Västmanlands ornitologiska förening (VOF) har utlyst denna vecka till uggelvecka. Samling på torget kl 19 Torbjörn Jansson
Söndag 23 april Fagning på ängen. Vi röjer och räfsar av den gamla växtligheten på ängen. Vi behöver ännu fler deltagare för att hålla efter sly som riskerar att invadera ängen. Ta med en fika-korg och delta i arbete och fika efter egen förmåga. Ta också med något att grilla till kvällen.

Vi tänder en grill kl 18 och fortsätter under kvällen med att se och lyssna på morkullor och trastar…

Karsbo äng från kl. 16 Hans Nygren
Söndag 23 april …Trast- och morkullekväll. Detta är en ny tradition som ger oss mycket glädje. Tag med fika, kanske något att grilla också, och en varm tröja. Samling på Karsbo äng kl. 20:00 Torbjörn Jansson
Söndag 21 maj Fågelutflykt till ASKÖVIKEN. Dagen borde bjuda på änder, vadare och kanske en Näktergal. Samling på torget kl 06:00 för samåkning Torbjörn Jansson
Onsdag 7 juni Naturvårdsområden i Norberg. Vi gör en kvällstur till någon del av brandområdet för att se hur djur och växter återtar sin plats i naturen. Samling på torget kl 18 Hans Nygren
1-9 juli Vi planerar att delta i aktiviteter i #järnrutten, en ekomuseumvecka i början av juli. Följ annonsering i Norbergsbladet och i kommunens aktivitetskalender. Hans Nygren
Söndag 20 augusti Slåtterdag på Karsboängen. – som vanligt! Alla är välkomna att delta efter förmåga. Redskap finns på plats. Det finns tid för medhavd fika också. Samling på ängen från kl. 10:00 Hans Nygren
Söndag 24 september Naturvårdsområden runt Norberg. Hösteftermiddag ute i Norbergs närområde. Vi bjuder på brasa och en matbit någonstans i brandområdet. Vi delar med oss av årets intryck och samlar idéer för framtiden. Samling på torget kl 15:00 Olle Rahm /
Hans Nygren
Vecka 40 Miljövänliga veckan. Kom ihåg att fråga efter mer miljövänliga varor i butikerna.