Program

Program Norbergs Naturskyddsförening 2020. Alla är alltid hjärtligt välkomna. Medlem eller inte, nyinflyttad eller urbefolkning, ung eller gammal

Kom ihåg att besöka ängen och naturreservaten runt Norberg. Runt midsommar blommar brudsporrarna på ängen, -en av många fina upplevelser inom räckhåll.

När

Vad

Onsdag 12 februari

Vi finns vid Näs från kl. 17

Vi bjuder på blåbärssoppa under marschallpromenaden runt sjön Noren

Ansvarig: Marit

Tisdag 10 mars

kl. 17:15

Obs! Tiden!

Årsmöte i Café Orchidé vid Torget. ALLA MEDLEMMAR VÄLKOMNA.

Vi bjuder på fika och tillkännager årets miljöpristagare. Föreläsning om klimatforskning av Marit Hichens-Bergström

Ansvarig: Hans

Söndag 26 april

Karsbo äng från kl. 16

Fagning på ängen. Vi röjer och räfsar av den gamla växtligheten på ängen. Vi tänder en grill kl 18 och fortsätter under kvällen med att se och lyssna på morkullor och trastar…

Ansvarig: Hans

Söndag 26 april

Samling på Karsbo äng kl. 20

Trast- och morkullekväll. Detta är en tradition som ger oss mycket glädje.

Tag med fika, kanske något att grilla och en varm tröja.

Ansvarig: Hans

Torsdag 4 juni INSTÄLLT  p g a Corona

Samling på torget kl. 19

Vi skogsbadar i någon skog i Norberg. Ta med matsäck.

Ansvarig: Hans

Lördag 4 juli

Gröndalslaven

kl. 14 efter visning av laven

Floravandring i Klackberg. Aktiviteten ingår i #järnrutten, en ekomuseumvecka i början av juli.

Ansvarig: Hans

Söndag 23 augusti

Samling på ängen från kl. 10

Slåtterdag på Karsboängen.

Alla är välkomna att delta efter förmåga. Redskap finns på plats. Det finns tid för medhavd fika också.

Ansvarig: Hans

Söndag 20 september Samling på torget kl 13:00

Familjedag ute i Norbergs natur Vi bjuder på brasa och fika. Kom med hela familjen

Ansvarig: Linn och Marcus

Vecka 40

Miljövänliga veckan. Vi finns på torget.

Ansvarig: Marit

1:A ADVENT

På bynkl. 13-16

Vi syns på julmarknaden! Vi bjuder på varm dryck och lyssnar på dina idéer och svarar på frågor

I nedan

Stjärnskådning i Hälleskogsbrännan Om. andan faller på och vädret är nådigt så åker vi3