2022 års program är klart

Årets program är på väg ut med posten och finns uppdaterat här på vår hemsida https://norberg.naturskyddsforeningen.se/program/. I år har vi senarelagt årsmötet för att kunna genomföra det utomhus. Vi har förlagt det till Karsbo äng söndagen den 24 april kl 15, vilket är innan vi röjer av, fagar, ängen inför växtperioden. Alla medlemmar som kan […]

Läs mer