Styrelse

Kontakta gärna oss i styrelsen med ideer om skyddsvärda områden eller tips på programpunkter eller med dina funderingar och frågor kring natur och miljö.

Ordförande   Hans Nygren   073 / 0923623

Sekreterare Marit Hichens-Bergström  0223 / 23653

Kassör  Anders Lindquist   0223 / 20050

Ledamot  Linn Nilsson

Ledamot  Marcus Ashbourne Widberg

Suppleant Krister Jonsson

Suppleant Camilla Johansson

Dessa ledamöter fastställdes senast vid årsmöte 2022-04-24. Då valdes också Annika Gustavsson och Lars-Olof Borking till revisorer. Till revisorssuppleanter valdes Lauritz Tutturen och Carl-Henrik Ulegård. till valberedning utsågs Lauritz Tutturen och Christina Rahm.