Styrelse

Kontakta gärna oss i styrelsen med ideer om skyddsvärda områden eller tips på programpunkter eller med dina funderingar och frågor kring natur och miljö.

Ordförande   Hans Nygren   073 / 0923623 

Sekreterare   Anders Lindquist   0223 / 20050

Kassör Torbjörn Jansson    0223 / 23498

Ledamot Olle Rahm             0223 / 20625

Ledamot Annika Gustavsson   070 / 5926233

Suppleant Ingela Törnqvist 0223 / 23036

Suppleant Marit Hichens-Bergström 0223/23653