Styrelse

Kontakta gärna oss i styrelsen med ideer om skyddsvärda områden eller tips på programpunkter eller med dina funderingar och frågor kring natur och miljö.

Ordförande   Hans Nygren   073 / 0923623

Sekreterare Marit Hichens-Bergström  0223 / 23653

Ledamot Anders Lindquist

Ledamot Liane Blom

Ledamot  Krister Jonsson

Suppleant Daniel Dahlin

Suppleant Marcus Ashbourne Widberg

Dessa ledamöter fastställdes senast vid årsmöte 2023. Då valdes också Annika Gustavsson och Lars-Olof Borking till revisorer. Till revisorssuppleanter valdes Lauritz Tutturen och Carl-Henrik Ulegård. till valberedning utsågs  Christina Rahm.