Styrelse

Kontakta gärna oss i styrelsen med ideer om skyddsvärda områden eller tips på programpunkter eller med dina funderingar och frågor kring natur och miljö.

Ordförande   Hans Nygren   073 / 0923623

Sekreterare Linn Nilsson    073 / 0584756

Kassör  Anders Lindquist   0223 / 20050

Ledamot  Marit Hichens-Bergström  0223/23653

Suppleant Lena Andersson  

Suppleant Ingela Törnqvist 0223 / 23036