Välkommen

Som medlem i Naturskyddsföreningen och boende i Norberg blir du automatiskt medlem i Norbergs Naturskyddförening. Självklart är du välkommen att delta i våra programaktiviteter och ge oss i styrelsen tips på vad du tycker är viktigt eller undrar över när det gäller natur och miljö.

Läs mer