Natursnokar i Norberg

Vi jobbar på att få igång en aktivitet för barn i Norberg till hösten. Tag gärna kontakt redan nu Kontaktperson: Moa Ashbourne Widberg Facebook: Natursnokarna Norberg Mejl: natursnokarna.norberg@gmail.com

Läs mer

Miljöpristagare 2019

Pristagare Mats Johansson och orförande Hans Nygren.

Vid Norbergs Naturskyddsförenings årsmöte 2020-03-10 presenterades 2019 års miljöpristagare Mats Johansson. Motiveringen till priset är att Mats uthålligt har manifesterat för Fridays For Future i Norbergs kommun. Mats har stått i alla väder utanför kommunhuset under det gångna året, oftast i sällskap av fler engagerade men ibland helt ensam. Det är genom sådana faktiska handlingar vi […]

Läs mer

En eftermiddag i skogen, söndag 23 september

Vi bjuder in till ett möte med skog av olika slag. Planen är att ta oss till Dansarbacken efter gamla Fraggvägen. Anders L leder en vandring genom olika skogsområden med hyggen, mogen skog och biotopvårdade områden. Efteråt samlas vi vid en brasa och delar våra upplevelser för året och förväntningar på nästa säsong. Vi bjuder […]

Läs mer

Miljöpris 2017

Miljöpriset för år 2017 har tilldelats Torbjörn Jansson. Detta tillkännagavs vid föreningens årsmöte 14 mars och motiveras av Torbjörns mångåriga arbete för kunskaper om fåglar i Norbergs kommun. Torbjörn har studerat och räknat fåglar överallt i vår kommun och även på andra platser, senast i brandområdet och byggt upp stora kunskaper om traktens fåglar. Han […]

Läs mer

Miljöpris 2017

Vi vill ha nomineringar till mottagare av Norbergs Naturskyddsförenings miljöpris. Vi välkomnar förslag på personer och organisationer som gjort gott för miljö och natur i Norberg. Priset kommer att presenteras vid föreningens årsmöte den 14 mars. Vi tar emot nomineringar till och med den 28 februari.

Läs mer